Nâbi

1642, Şanlıurfa'da doğdu. 1712'de İstanbul'da öldü. Dîvân edebiyatı şâiridir.
Nâbi Sözleri