Nedim

1681, İstanbul'da doğdu. 30 Ekim 1730, İstanbul'da öldü. Nedîm Osmanlı'nın en meşhur divan edebiyatı şairlerinden birinin mahlasıdır. Şöhretini Osmanlı Devleti'nin 1718 – 1730 yılları arasındaki Lâle Devri'nde kazanmıştır. Yaşamı ve eserleri ile o devrin ruhunun temsilcisi olarak kabul görmektedir.
Nedim Sözleri