Niyâzî-i Mısrî

9 Mart 1618, Malatya'da doğdu. 16 Mart 1694, Limni, Yunanistan'da öldü. 17. yüzyıl Halvetiye tarikatının Niyâziyye veya Mısriyye kolunun kurucusu, büyük bir sûfî ve tasavvuf edebiyatı ustası şairdir.
Niyâzî-i Mısrî Sözleri