Ömer bin Hâris

Ömer b. Haris Rasulullah'ın (s.a.a) sahabesidir. Kufede yaşamıştır. Sahabedir ve Rasulullah'dan (s.a.a) rivayet etmiştir.
Ömer bin Hâris Sözleri