Ömer Hayyam

18 Mayıs 1048, Nişabur, İran'da doğdu. 4 Aralık 1131, Nişabur, İran'da öldü. Asıl adı Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni İbrahim el-Hayyam olan İranlı şâir, filozof, matematikçi ve astronomdur. "Rubaiyat", "Goblet", "Repentance", "Lapse of Time", "Ruba'i no 37", "Lapse of Time", "Ruba'i no 54" eserlerindendir. "x" terimini o kazandırmıştır.
Ömer Hayyam Sözleri