Ömer İbnu'l Hattab

MS 579, Mekke, Suudi Arabistan'da doğdu. MS 3 Kasım 644, Medine, Suudi Arabistan'da öldü. Tam adı Umar ibn Al-Khattāb'tır. Ömer bin Hattab, İslam peygamberi Muhammed'in bir sahabesi, İslam Devleti'nin Ebu Bekir'den sonraki Başkanı ve Halifesidir. Sünni inancına göre dört Raşit Halife'nin ikincisidir. Şiâ, Ömer bin Hattab'ın halifeliğini tanımaz. Aşere-i Mübeşşeredendir.
Ömer İbnu'l Hattab Sözleri