Paul Klee

29 Haziran 1940, Muralto, İsviçre'de doğdu. Alman kökenli İsviçreli ressamdır. İlk olarak oryantalizmi öğrenen Klee, kendisine özgü tarzı ile dışavurumculuk, kübizm, gerçeküstücülük gibi pek çok akımda etkili oldu.
Paul Klee Sözleri