Râgıb el-İsfahânî

İsfahan, İran'da doğdu. 1108'de öldü. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Adnan el-Cevherî, doğum tarihini Hicrî 343 olarak vermektedir. Hicret'ten sonra H.S. 502'de ölmüştür. 11. asrın Arapça'da hâkim Kur'an tefsîri konusundaki İslâm âlimlerindendir. "Müfredat Kuran Kavramlari Sözlüğü", "El-Mufredat fî Garîb el-Kur’an" eserlerindendir.
Râgıb el-İsfahânî Sözleri