Said bin el-Müseyyeb

MS 637'de Medine, Suudi Arabistan'da doğdu. MS 715'de Medine, Suudi Arabistan'da öldü. Medine'de yaşamış, hadis, tefsir ve fıkıh alanında tabiin'in önde gelen müçtehidlerinden biridir.
Said bin el-Müseyyeb Sözleri