Said bin el-Müseyyeb

MS 637\'de Medine, Suudi Arabistan\'da doğdu. MS 715\'de Medine, Suudi Arabistan\'da öldü. Medine\'de yaşamış, hadis, tefsir ve fıkıh alanında tabiin\'in önde gelen müçtehidlerinden biridir.
Said bin el-Müseyyeb Sözleri