Sâmiha Ayverdi

25 Kasım 1905'de İstanbul'da doğdu. 22 Mart 1993'te Fatih'de öldü. Türk mütefekkir ve mutasavvıf yazardır. Roman, hikâye, hatırat, makale ve inceleme türünde yapıtlar verdi. Rifailik tarikatına bağlı idi. "İbrahim Efendi Konağı" eserlerindendir.
Sâmiha Ayverdi Sözleri