Sappho

Lesbos, Eresos adasında doğmuş, Antik yunan lirik şairi, Afrodit kültü rahibesi, Ekol lideridir. Doğumu yaklaşık olarak MÖ 630 ile MÖ 612 arasında; ölümü MÖ 570 civarında kabul edilmektedir. "Eusebius Sappho'nun 45", "The complete poems of Sappho", "Ode to Aphrodite" eserlerindendir.
Sappho Sözleri