Şebüsterî

İranlı mutasavvıf ve şairdir. 1288, Şebister, İran'da doğdu,1340, Tebriz, İran'da öldü. "Gülşen‑i Râz" eserlerindendir.
Şebüsterî Sözleri