Sehl Bin Abdullah Tüsteri

200 (M. 81 S) yılında doğdu. 283 (M. 896) yılında Basra’da öldü. Zünnûn-i Mısrî hazretlerine talebe ve mürid oldu. Takva sahibi zatlardandır.
Sehl Bin Abdullah Tüsteri Sözleri