Şems-i Tebrîzî

Tam adıyla Şemsüddîn Muhammed bin Alî bin Melikdâd Tebrîzî. Azerbaycan Türkü, İslam alimi ve mutasavvıftır. 1185, Tebriz, İran'da doğdu,1248, Hoy, İran'da öldü.
Şems-i Tebrîzî Sözleri