Şeyh Bedreddin Mahmud

1359'da doğdu. 18 Aralık 1418, Serez, Yunanistan'da öldü. İslâm tasavvufunun Vahdet-i Vücud okuluna mensup Osmanlı mutasavvıfı, filozofu ve kazaskeridir. Şeyh Bedreddin İsyanı diye bilinen dini ve siyasi ayaklanmanın lideridir. "Vâridât" eseridir.
Şeyh Bedreddin Mahmud Sözleri