Şeyh Edebali

1206, İnaç Köyü'nde doğdu. 1326, Bilecik'de öldü. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocasıdır. Osmanlı Devleti'nin fikir babasıdır.
Şeyh Edebali Sözleri