Şeyh Galip

1757, İstanbul'da doğdu. 3 Ocak 1799'da öldü. Türk divan edebiyatı şairi, mutasavvıftır. "Hüsn-ü Aşk", "Şeyh Gâlı̂b dı̂vânı" eserleri arasındadır.
Şeyh Galip Sözleri