Şeyhülislam Yahyâ

1552’de İstanbul’da doğdu. 1643’te İstanbul’da öldü. Değişik yerlerde müderrislik ve kadılık yapmış, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinden sonra şeyhülislam olmuştur.
Şeyhülislam Yahyâ Sözleri