Şihabeddin Sühreverdî

1154'de Sühreverd, İranŞihabeddin Sühreverdî'de doğdu. 1191'de Halep, Suriye'de öldü. Düşünür,tüm isim ve künyesiyle Ebu'l-Fütûh Şahabeddin Yahya bin Habeş bin Emîrek Sühreverdî Maktûl, Fars veya Kürt İslam filozofu ve işrakilik isimli fikrî akımın kurucusu.
Şihabeddin Sühreverdî Sözleri