St. Jerome

Eusebius oğlu olup, Dalmaçya/Pannonia sınırı arasındaki Emona kalesine komşu bir kasaba olan, günümüzdeyse kuzeydoğu İtalya'da bulunan Stridon doğumludur. MS 347'de Stridon'da doğdu. 30 Eylül 420'de Beytüllahim'de öldü. "Commentary on Matthew (The Fathers of the Church, Volume 117)" eserleri arasındadır.
St. Jerome Sözleri