Suat Sinanoğlu

1918'de İstanbul'da doğdu. 2000'de Ankara'da öldü. Suat Sinanoğlu “Türk Hümanizmi” adlı eserinde M. Saffet (Engin) ve Celâl Bayar gibi Atatürk devrimlerinin, gelmiş geçmiş ihtilâllerin en büyüğü, en radikali (köktenci) olduğunu söyler.
Suat Sinanoğlu Sözleri