Süfyân es-Sevrî

MS 715'de Kufe, Irak'ta doğdu. MS 778'de Basra, Irak'ta öldü. Süfyân as-Sevrî ibn Saîd tebeut tabiinden olan bir İslâm âlimi, hafız, fakih ve Sevrî mezhebi'nin kurucususudur. Aynı zamanda büyük muhaddislerdendir.
Süfyân es-Sevrî Sözleri