Süleyman Hilmi Tunahan

1888'de Delçevo, Bulgaristan'da doğdu. 16 Eylül 1959'da İstanbul'da öldü. Alim, din adamı, mutasavvıftır.
Süleyman Hilmi Tunahan Sözleri