Süleyman Nazif

29 Ocak 1870'de Diyarbakır'da doğdu. 4 Ocak 1927'de İstanbul'da öldü. Osmanlı İmparatorluğu ve erken Cumhuriyet döneminin Türk aydın, şair, yazar ve devlet adamıdır. Servet-i Fünun dönemi şairi olan sanatçı; anlayış ve tarz olarak Namık Kemal’in devamıdır. "Hazret-i İsa'ya Açık Mektup", "Nasıruddin Şah ve Babiler" eserlerindendir.
Süleyman Nazif Sözleri