Süleyman Nesib

1866'da doğdu. 28 Eylül 1917'de öldü. Asıl adı Süleyman Paşazade Mehmet Sami Süleyman Nesib'dir. Eğitimci ve edebiyatçıdır. Osmanlı Devleti’nde okul müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, Darülfünun rektörlüğü yapmış bir eğitimcidir ve Servet-i Fünun edebiyatçılarındandır.
Süleyman Nesib Sözleri