Sultan Veled

1227'de Karaman'da doğdu. 12 Kasım 1312'de Konya'da öldü. Muhammed Sultan Bahaeddin Veled veya kısaca Sultan Veled, Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu, Mevlevîliğin asıl kurucusu ve ikinci piridir.
Sultan Veled Sözleri