Sun Tzu

MÖ 500'de Wu Devleti'nde yaşamış ünlü Çinli komutan, filozof ve askeri bilgedir. Savaş stratejisi üzerine yazdığı Savaş Sanatı adlı yazılarda toplanan sohbeti dünyanın en eski strateji kuramları olarak kabul görür. "Savaş Sanatı" eserlerindendir.
Sun Tzu Sözleri