Sünbülzade Vehbî

1718'de Kahramanmaraş'ta doğdu. 28 Nisan 1809'da İstanbul'da öldü. 18. yüzyılın dîvan şairlerindendir. Asıl adı Mehmet olup, Maraş'tan 'Sünbülzadeler' olarak anılan ailenin bireylerindendir. Divan (Bulak, 1837), Lutfiye-i Vehbi ( Manzum, didaktik, 1837), Şevk-engiz (1837) eserlerindendir.
Sünbülzade Vehbî Sözleri