Tâhir’ül Mevlevî

13 Eylül 1877'de Taşkasap'ta doğdu. 20 Haziran 1951'de İstanbul'da öldü. Şair, yazar, Mevlevî Dedesi, mutasavvıf, gazeteci, müderris, mesnevî-hân ve edebiyat tarihçisidir. "Hz. Peygamber ve Zamani: Osmanlica-Türkce" eseridir.
Tâhir’ül Mevlevî Sözleri