Thales

M.Ö. 624'de doğdu. M.Ö. 546'da öldü. Sokrates öncesi dönemde yaşamış olan Anadolulu bir filozoftur.Thales'in tam adı Miletli Thales'tir. Eski Yunan'ın Yedi Bilgelerinin ilkidir. Thales,Theabi kökenli soylu bir ailenin çocuğudur. Laertios Diogenes'in Atina'lı Apolloderus'tan vakayinamesinden yaptığı alıntıya göre Thales, 58. Olimpiyat döneminde (MÖ 548-545) 78 yaşında ölmüştür.
Thales Sözleri