Thomas More

7 Şubat 1478, Londra, Birleşik Krallık'ta doğdu. 6 Temmuz 1535, Londra, Birleşik Krallık'ta öldü. Yazar,devlet adamı ve hukukçudur. Yaşamında önde gelen bir hümanist bilgin ünvanına kavuşup birçok kamu görevi üstlendi. 1516'da yazdığı Ütopya adlı eserinde ideal hayalî bir ada ülkenin siyasi sistemini tarif etti. "Ütopya"en önemli eseridir.
Thomas More Sözleri