Timur

8 Nisan 1336, Şehr-i-Sebz, Özbekistan'da doğmuştur,18 Şubat 1405, Otrar, Kazakistan'da ölmüştür. Maveraünnehirli Türk kökenli veya Türkleşmiş Moğol olan komutan ve hükümdardır. Timur İmparatorluğu'nun kurucusudur.
Timur Sözleri