Tokâdîzâde Şekib

1871-1932. Daha çok dinî ve tasavvufî şiirleriyle tanınan II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi şairidir.
Tokâdîzâde Şekib Sözleri