Vibia Sabina

MS 83'de doğdu. MS 136'da öldü. İmparator Trajan'ın yeğeni Salonina Matidia ve Konsül derecesinden Lucius Vibius Sabinus'un kızı olarak doğdu. Roma İmparatoru Hadrian'ın karısı ve kuzenidir.
Vibia Sabina Sözleri