Wyndham Lewis

1898-1901 yılları arasında Slade Sanat Okulu’nda öğrenim görmüş, Paris ve Münih’te sanat öğrenimini sürdürmüştür.Fütüristlerden etkilenen ve genellikle kent yaşamını ele alan İngiliz vortisist sanatçılarından önde gelen bir isimdir. Bu ünü ona, özellikle “Kırmızı İkili” (1912) eseri sağlamıştır. 1912’de Paris’i ziyareti sırasında Ezra Pound ile tanışmış 1912’de Londra’da Roger Fry’ın II.Post-Empresyonist ve Camden Town Grubu sergilerine katılmıştır. 1914’te Rebel Sanat Merkezi (Rebel Art Centre)’ni kurmuş, aynı süre içerisinde Londra Grubu’nun da kurucu üyeliğini yapmıştır. 1915’te Dore Galerisinde vortisist sergiyi açmış, 1916’da ilk romanı olan “Tarr” yayınlanmıştır. Resim yapmayı, roman, siyasal ve kültürel eleştiri, genel olarak modern sanatçılara saldıran yazılar yazmayı sürdürmüştür. Görme yeteneği giderek kaybolmuş, 1957’de Londra’da ölmüştür.
Wyndham Lewis Sözleri