Yahya bin Halid

Tam adı Ebu Ali Yahya bin Halid el-Bermeki olup Abbasi veziridir. İlk Abbasi halifelerine ünlü vezirler ve kâtipler yetiştiren Budist kökenli Bermekîler ailesindendir. Horasan'da doğmuştur, 850 yılında ölmüştür.
Yahya bin Halid Sözleri