Yıldırım Beyazıt

Dördüncü Osmanlı padişahı. 1360 Edirne'de doğmuş,1403 Akşehir'de ölmüştür. 1389'dan 1403 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan I. Murad, annesi ise Gülçiçek Hatun'dur. 1403'te Timur İmparatorluğuna karşı yapılan savaşta esir düşmüştür.
Yıldırım Beyazıt Sözleri