Yusuf Has Hacib

Türk-İslam tarihi ve kültürü açısından son derece önemli olan Kutadgu Bilig siyasetnamesini yazmıştır. 1021, Balasagun, Kırgızistan'da doğmuştur. 1070 yılında Kaşgar, Çin'de ölmüştür.
Yusuf Has Hacib Sözleri