Zâtî

Divan Edebiyatı şairidir. Ziya Paşa tarafından Türk şiirine temel koyan şairlerin üçüncüsü olarak anılmıştır.1471 Balıkesir'de doğmuş, 1546'da ölmüştür.
Zâtî Sözleri