Zekeriyazade Yahya Efendi

Şeyhülislâm iken vefat eden Zekeriya Efendi'nin oğludur. Müderris ve kadı olup Rumeli kazaskeri olduğu sırada Esad Efendi'nin şeyhülislâmlıktan çekilmesi üzerine müftü olmuştur. (1031 H.-1622 M) On yedinci asırda gazel vadisindeki lirik ve şûhâne şiirleriyle asrının en mümtaz şairlerindendir. His ve hayali zengin, rengin ve geniş olup lisanındaki kudret-i beyanı ve ince üslûbu ile tanınmıştır. 1552-1644 İstanbul'da yaşamıştır.
Zekeriyazade Yahya Efendi Sözleri