Züheyr bin Ebî Sülemî

Doğum tarihi bilinmemektedir. Peygamberimizin şairlerindendir, Kaside'i Bürde şiirinin yazarıdır. Kendisi gibi babası da meşhur bir şairdir. 645 yılında Şam'da ölmüştür.
Züheyr bin Ebî Sülemî Sözleri