Zünnûn-ı Mısrî

796 yılında Mısır'da doğmuştur, tasavvufun kurucuları arasında görülür. İslam'da Gnosis kavramı üzerinde ihtisaslaşmıştır, tıp ve kimya ile de yakından ilgilenmiştir, yazılı eserleri vardır fakat hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. 859 yılında Kahire'de ölmüştür.
Zünnûn-ı Mısrî Sözleri